+49 30 214 77 362

© 2019 by Self Element Feng Shui

Ausbildung & Training

Als Akkreditierter Master of Feng Shui biete ich Seminare und Trainings zu den Themen Feng Shui, Ba Zi Suan Ming und I Ching an, die den Standards der Internationalen Feng Shui Association Singapore unterliegen.

Seminare zu den Themen Feng Shui, Ba Zi Suan Ming und I Ching

Workshops & Practicioner Trainings

Online-Trainings